Çocuk Oyun Parklarında Uluslararası Standartlar


Çocuk Oyun Parklarında Uluslararası Standartlar

   Çocukların gelişim ve öğrenmelerine büyük katkı sağlayan oyun alanlarının yapımına, şehirleşme sürecinde beton yığınlarına dönüşen büyük kentlerde yerel yönetimlerin yasalar gereği de olsa önem verdiği görülmektedir. Ancak açık mekânlarda yapılan çocuk oyun alanlarının konum, mekân, güvenlik ve donatım yönünden standartlara uygun olup olmadığı tartışmalıdır. Oyun alanlarında kullanılan ekipmanların; salıncağın yüksekliğinden, çevre koruma bandının çapına, kaydırak merdivenlerinin basamak aralığından korkuluklardaki demir profil aralıklarına, oyuncakların birbirine uzaklığından, kay kay yükseklikleri ve uzunluklarına kadar her şey titizlikle çocukların yaş ve cinslerine göre ayrı ayrı söz konusu standartlarda tanımlanmıştır.

   Avrupa Birliği ülkelerinde, çocukların oyun alanlarında güvenli bir şekilde vakit geçirebilmeleri için kullanılan oyun ekipmanlarının tasarımları, oturdukları yüzeylerin, malzemelerinin, yerleşimlerinin ve bakımlarının Avrupa Standartlar Birliği CEN tarafından hazırlanan EN 1176 standartlarına uygun olarak yapılması önşart olarak konulmaktadır. Türkiye‘deki çocuk oyun alanlarına standart uygulaması Avrupa‘daki standardın Türkiye‘ye uyarlanması ile gerçekleşmiş ve bu standartlar (TS EN 71-3:2013, TS EN 1176 -1,2,3,4,5,6,7, TS EN 1177) olarak uygulamaya girmiş bulunuyor. Çocukların oyun oynama hakları uluslararası yasalar ile de güvence altına alınmış ve bu sözleşmeler Türkiye tarafından da kabul edilmiştir.

   Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 Kasım 1989 tarihinde onayladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi, ülkemizde 1995 senesinde 22184 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. maddesinin birinci fıkrası; “Taraf devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.” ifadesine yer vermektedir. Bu yasa ve sözleşmelere göre oyun, çocuklar için temel bir hak olup aileler, yerel yönetimler ve diğer yetkililer çocukların bu haklarını özgürce kullanabilmeleri için gerekli ortam ve düzenlemeleri yapmakla yükümlüdürler. Madde 38:2’ye göre ise ; “Devlet kurumları çocukların farklı gelişim dönemlerini (yaşlarını) gözeterek, onların dinlenme ve eğlenme, oyun ve rekreatif etkinliklerde yer alma haklarını gözetmeli … ve çocuklar için uygun ve eşit rekreatif ve eğlenme olanaklarını sağlamalıdır”

FOTOĞRAFLAR