BLOG


ÇOCUK VE TEKNOLOJİ

ÇOCUK VE TEKNOLOJİ

   Bilgisayar, internet ve video oyunları... Hızla değişen ve gelişen bu sektörün yarattığı sanal dünyanın, çocuklar üerinde olan etkilerine dair tartışmalar ve araştırmalar yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde de kültürümüze özel olarak etkileri akademik birimlerce incelenmektedir. İnceleme ve araştırmaların bir kısmında çocuklar üzerinde oluşan olumsuz etkiler sav...

ÇOCUKLARDA KİTABIN ÖNEMİ

ÇOCUKLARDA KİTABIN ÖNEMİ

   Çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek açısından kitapların büyük önemi vardır. Kitap sayesinde çocuğun bilgi dünyası genişler ve böylece duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade etme becerisi geliştirirler. Özellikle resimli hikaye kitapları, hikaye karakterlerinin canlandırılması yoluyla farklı bakış açılarının kazanılması ve ç...

ÇOCUKLAR İÇİN OYUNUN ÖZELLİKLERİ

ÇOCUKLAR İÇİN OYUNUN ÖZELLİKLERİ

Çocuklar için oyun zoraki değildir ve çocuğun yaratıcılığına göre harekete geçer. Oyun oynarken, çocuklar davranışlarının ne yönde olacağını seçmekte özgür davranırlar.

Oyun sembolik, anlamlı ve değişime açıktır. Oyun çocukların geçmiş deneyimlerini birleştirerek şu ana bağlamalarına, kullanmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.

Oy...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR VE OYUN ALANLARI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR VE OYUN ALANLARI

     Oyun ve oyuncağın geçmişi insanlık tarihi kadar eskiye dayanır. Tarih boyunca çocuklar, hayal güçleri sayesinde genellikle oyunlarını kendileri oluşturmuşlar ya da büyüklerin oynadıkları oyunları değiştirerek oynamışlardır. Bugün bilinen ve oynanan pek çok oyunun eski çağlarda da bilindiği ve oynandığı, en eski oyun araçlarından birisinin taşlar olduğu...

ÇOCUK VE OYUN ARASINDA KURULAN İLİŞKİ

ÇOCUK VE OYUN ARASINDA KURULAN İLİŞKİ

     Oyun eğitebilmenin, öğretebilmenin en önemli aracıdır ve yaşamın oyunlaştırılmasıdır. Oyun; çocuğun kendisini ifade biçimidir. Toplumun hem fiziksel ve hem de ruhsal açıdan sağlıklı bireylerden oluşmasına gelecek açısından katkıda bulunur. Çocuklar için oyun barınma, yemek yeme, uyuma kadar önemli bir yaşam aktivitesidir. Oyun ile çocuklar rekabeti, payl...

Çocuk Oyun Parklarında Güvenlik

Çocuk Oyun Parklarında Güvenlik

   Oyun parkı tasarlanırken arazinin durumu, alt yapı hizmetleri, ulaşım imkânı, bitki örtüsü, seçilen oyun materyalleri ve çitler bakımından güvenlik kriterleri esas alınmalıdır. Bu nedenle çocuk oyun alanlarının ve bu alanlarda kullanılan her türlü araç ve gerecin seçiminde çocuk merkeze alınarak, onun sağlığını ve yaşamını riske edecek uygulamalardan ka...

Çocuk Oyun Parklarında Doğa ile Bütünleşme

Çocuk Oyun Parklarında Doğa ile Bütünleşme

   Kentleşme süreciyle dört duvar arasında kalan çocukların doğayı tanıma ve keşfetmelerine imkân verecek oyun alanlarının varlığına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu mekânlardaki dağınık alanlar, kum, su, elle işlenebilen doğal materyaller, yapraklar ve kozalaklar çocuk oyunları için en temel malzemelerdir. Çocuk oyun alanlarında yapılacak yeşillendirmede bit...

Çocuk Oyun Parklarında Mekan Kullanımı

Çocuk Oyun Parklarında Mekan Kullanımı

   Çocuk oyun alanlarında mekânın nasıl ve kimler tarafından niçin kullanıldığı önemlidir. Bir mekânın birden fazla amaç için kullanılabilir olması hem aileler hem de çocuklar için önemlidir. Çocuklar kendilerinin yapıp değiştirebilecekleri esnek alanlara ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çocuk oyun alanlarının çekiciliği yeniliğinde değil, çocuklara farklı,...

Çocuk Oyun Parklarında Tasarım

Çocuk Oyun Parklarında Tasarım

   Oyun alanlarındaki planlama ve oyun materyallerinin tasarımı, boyası çocukların ilgisini çekebilecek nitelikte olmalıdır. Güvenlik standartları oyun donanımlarının istenildiği gibi yapımını engellemektedir. Ancak, çocukların sağlığı ve ekipmanlardan etkin yararlanmaları ve kazaların önlenmesi açısından çocuk oyun ekipmanlarında güvenlik standartlarının ö...

Çocuk Oyun Parklarında Konum

Çocuk Oyun Parklarında Konum

   Çocuk oyun alanı olarak seçilecek yer bütün yaşam birimlerinden, çevresindeki okullardan araçla veya yaya olarak kısa sürede, kolay ve tehlikesizce ulaşılabilir olmalıdır. Kışın olabildiğince uzun süre, öğle ve sonrası güneş alabilmeli, yazın öğleden sonra gölgelenebilmeli ve havadar olmalıdır. Çocuk oyun alanları daha fazla çocuğun bir arada bulunabilmele...

Çocuklarda Oyun ve Oyun Alanları

Çocuklarda Oyun ve Oyun Alanları

   Oyun; çocukların isteyerek içinde bulunduğu, belli bir konusu, amacı, kuralı olan ya da olmayan, ancak çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel kısacası tüm gelişimlerini destekleyen ve gerçek hayatın bir parçası olan ve çocukların haz aldıkları bir süreçtir. Çocuklarla oyun arasında çok özel bir ilişki vardır; çocuklar oynayarak öğrenirler, sosyalleşirl...

Çocuk Oyun Parklarında Uluslararası Standartlar

Çocuk Oyun Parklarında Uluslararası Standartlar

   Çocukların gelişim ve öğrenmelerine büyük katkı sağlayan oyun alanlarının yapımına, şehirleşme sürecinde beton yığınlarına dönüşen büyük kentlerde yerel yönetimlerin yasalar gereği de olsa önem verdiği görülmektedir. Ancak açık mekânlarda yapılan çocuk oyun alanlarının konum, mekân, güvenlik ve donatım yönünden standartlara uygun olup olmadığı ...